Canvis entre la versió 6 i la versió 7 de WikiStart


Ignora:
Marca horària:
09/07/2015 15:37:57 (fa 3 anys)
Autor:
roger.pueyo
Comentari

--

Llegenda:

No modificat
Afegit
Suprimit
Modificat
 • WikiStart

  v6 v7  
  1 = Benvingut / Welcome to Trac for guifi.net project =
   1= Benvinguts al Trac de Guifi.net =
  22
  3 Si teniu problemes per a la creació de tickets amb els vostre usuari, primer inicieu la sessió:[[BR]]
   3Us trobeu al portal de manteniment i desenvolupament de la pàgina web del projecte [https://www.guifi.net Guifi.net]. Està basat en [http://trac.guifi.net/about Trac], un sistema wiki avançat per al seguiment de tiquets i incidències.
  44
  5 ''Si teneis problemas para la creacion de tickets con vuestro usuario, primero iniciar la sesion:''
   5== Com utilitzar el Trac de Guifi.net ==
  66
  7 http://trac.guifi.net/login
   7Per tal de reportar incidències, afegir comentaris, etc. heu d'iniciar sessió amb el vostre usuari de la web principal de Guifi.net. Un cop identificats podreu contribuir obrint tiquets o modificant-ne d'existents.
  88
  9 Tot seguit, per procedir a validar el vostre e-mail feu click al següent enllaç:[[BR]]
   9== Problemes a l'hora de crear tiquets? ==
  1010
  11 ''Seguidamente,para proceder a validar vuestro e-main, hacer click en el singuiente enlace:''
   11Si no podeu obrir tiquets nous, probablement es degui a que no heu validat l'adreça de correu assignada al vostre usuari. Fer-ho és molt fàcil:
  1212
  13 http://trac.guifi.net/verify_email
   13 * Inicieu sessió al [http://trac.guifi.net/login Trac de Guifi.net]
   14 * Accediu al vostre espai d'usuari i procediu a verificar la vostra adreça (podeu fer-ho directament [http://trac.guifi.net/verify_email aquí])
   15 * Rebreu un missatge al vostre correu electrònic; seguiu les instruccions que hi trobareu per validar la vostra adreça
  1416
  15 i marqueu la opció "Resend Email"[[BR]]
  16 ''y marcar la opcion "Resend EMail"''
  1717
   18----
   19
   20= Bienvenido al Trac de Guifi.net =
   21
   22Se encuentra en el portal de mantenimiento y desarrollo de la página web del proyecto [https://www.guifi.net Guifi.net]. Está basado en [http://trac.guifi.net/about Trac], un sistema wiki avanzado para el seguimiento de tiques e incidencias.
   23
   24== Como usar el Trac de Guifi.net ==
   25
   26Para reportar incidencias, añadir comentarios, etc. debe iniciar sesión con su usuario de la página web principal de Guifi.net. Una vez identificado puede contrubiur abriendo incidencias o modificando las existentes.
   27
   28== ¿Problemas a la hora de crear incidencias? ==
   29
   30Si no puede abrir nuevas incidencias, probablemente se deba a que no ha validado la dirección de correo asignada a su usuario. Hacerlo es muy fácil:
   31
   32 * Inicie sesión en el [http://trac.guifi.net/login Trac de Guifi.net]
   33 * Acceda a su espacio de usuario y proceda a verificar su dirección (puede hacerlo directamente [http://trac.guifi.net/verify_email aquí])
   34 * Recibirá un mensaje en su correo electrónico; siga las instrucciones que hallará para validar su dirección
   35
   36----
   37
   38= Welcome to Guifi.net's Trac =
   39
   40You are in the maintenance and development site of the [https://www.guifi.net Guifi.net] project main web page. It is based on [http://trac.guifi.net/about Trac], an advanced wiki system for tracking tickets and issues.
   41
   42== How to use Guifi.net's Trac ==
   43
   44In order to report issues, add comments, etc. you must log in with your username at Guifi.net's main web page. Once authenticated, you will be able to contribute opening tickets or modifying the current ones.
   45
   46== ¿Having trouble to create new tickets? ==
   47
   48If you can not open new tickets, it is probably because you have not validated the e-mail address associated to your user. Doing it is very easy:
   49
   50 * Log in at [http://trac.guifi.net/login Guifi.net's Trac]
   51 * Go to your user's page and proceed to the address verification (you can do it directly [http://trac.guifi.net/verify_email here])
   52 * You will receive an e-mail; follow the instructions you will find there to validate your address