Historial


i

06/08/2008:

23:50 Tiquet #7 (Zona. servidors NTP. El separador coma que s'indica no funciona (conegut)) creat per paco.marjalizo
Tot i que a pantalla s'indica de separar els servidors per una coma …
23:37 Tiquet #6 (Error al moure una radio d'un device a un altre.) creat per paco.marjalizo
Aquest node te 3 devices: http://upgrade.guifi.net/d63/node/5738 Al …
23:20 Tiquet #5 (Amb Firefox si hi ha un error a un camp no es desplega i no es situa ...) creat per paco.marjalizo
M'he trobat amb varis nodes que com venen de la web actual i estan …
23:11 Tiquet #4 (Estat node no queda mai com building o test si n'hi ha un dels trastos ...) creat per paco.marjalizo
Si hi ha un trasto projectat el node no es mostre com building o …
23:04 Tiquet #3 (Es guarden blancs al camp de la ip i aixo dona problemes.) creat per paco.marjalizo
Si es deixen blancs al principi o al final de la ip de la wlan aquests …

05/08/2008:

18:00 WikiStart editat per ramon.roca
(diff)
14:53 Tiquet #2 (Posar valors per defecte segons el model de trasto) creat per Jordi Soler
els Nanostation: NS2 son de 2,4Ghz , els NS5 de 5Ghz, cada vegada que …
12:52 Tiquet #1 (Unsolclic i informació remota.) creat per Miquel Martos
L'unsolclic per a qualsevol trasto, només mostra l'informació del …

03/08/2008:

23:04 TracChangeset creat per trac
23:04 TracCgi creat per trac
23:04 TracUnicode creat per trac
23:04 TracEnvironment creat per trac
23:04 TracBackup creat per trac
23:04 TracNotification creat per trac
23:04 TracImport creat per trac
23:04 TracWorkflow creat per trac
23:04 TracSearch creat per trac
23:04 TracAdmin creat per trac
23:04 TracAccessibility creat per trac
23:04 TracRss creat per trac
23:04 WikiDeletePage creat per trac
23:04 InterWiki creat per trac
23:04 TracFineGrainedPermissions creat per trac
23:04 TracReports creat per trac
23:04 TracTimeline creat per trac
23:04 TracFastCgi creat per trac
23:04 TracLogging creat per trac
23:04 TracSupport creat per trac
23:04 InterTrac creat per trac
23:04 CamelCase creat per trac
23:04 WikiProcessors creat per trac
23:04 TracModPython creat per trac
23:04 SandBox creat per trac
23:04 WikiNewPage creat per trac
23:04 TracRevisionLog creat per trac
23:04 TracTickets creat per trac
23:04 WikiMacros creat per trac
23:04 TracInterfaceCustomization creat per trac
23:04 WikiRestructuredText creat per trac
23:04 InterMapTxt creat per trac
23:04 TracIni creat per trac
23:04 RecentChanges creat per trac
23:04 PageTemplates creat per trac
23:04 TracSyntaxColoring creat per trac
23:04 TracWiki creat per trac
23:04 WikiFormatting creat per trac
23:04 TracTicketsCustomFields creat per trac
23:04 TracPlugins creat per trac
23:04 TracLinks creat per trac
23:04 TracQuery creat per trac
23:04 TracPermissions creat per trac
23:04 TracBrowser creat per trac
23:04 TracRoadmap creat per trac
23:04 TracGuide creat per trac
23:04 WikiRestructuredTextLinks creat per trac
23:04 TracUpgrade creat per trac
23:04 TracInstall creat per trac
23:04 WikiHtml creat per trac
23:04 TitleIndex creat per trac
23:04 TracNavigation creat per trac
23:04 WikiPageNames creat per trac
23:04 TracStandalone creat per trac
23:04 WikiStart creat per trac
Nota: Vegeu TracTimeline per a obtenir informació sobre la visualització de l'historial.