Obert Fa 7 anys

Tancat Fa 3 anys

#93 closed Error // Bug (fixed)

Guifi-proxy3 error Instal·lació /etc/guifi-proxy3/config.sh

Notificat per: perafita.pere.cases Propietari:
Prioritat: Normal Fita:
Component: Servers : Debian-Package Proxy Server Paraules clau: programacio scripting guifi-proxy3
Cc:

Descripció

En instal·lar no comprova la existència de /etc/guifi-proxy3/config.sh
i el sobreescriu

Historial de canvis (2)

comment:1 Canviat Fa 7 anys per albert.sarle

  • Paraules clau programacio scripting afegits

comment:2 Canviat Fa 3 anys per miquel.martos

  • Estat canviat de new a closed
  • Resolució establert a fixed
Nota: Vegeu TracTickets per a obtenir ajuda sobre l'ús dels tiquets.