Obert Fa 9 anys

Tancat Fa 9 anys

#45 closed Millora // Mejora // Improvement (fixed)

Afegir nous aparells

Notificat per: ahoms Propietari: somebody
Prioritat: Baixa // Baja // Low Fita: Per determinar - A determinar - To be determined
Component: Web guifi.net : Trastos / Devices Paraules clau:
Cc:

Descripció

Caldria afegir nous aparells a l'aplicació. Serien els següents:

RB800 (1 a 8? ràdios, 3 ethernet)
Aquest amb Router OS, han suggerit d'afegir també el ROS 4.x

Alix 1 (de 1 a 5 ràdios, 1 ethernet)
Alix 2 (de 1 a 2 ràdios, 2 ethernet)
Alix 3 (de 1 a 2 ràdios, 1 ethernet)

Aquests tres amb openwrt

Historial de canvis (1)

comment:1 Canviat Fa 9 anys per miquel.martos

  • Estat canviat de new a closed
  • Resolució establert a fixed

Fet!

Nota: Vegeu TracTickets per a obtenir ajuda sobre l'ús dels tiquets.