Obert Fa 9 anys

Tancat Fa 9 anys

#43 closed Error // Bug (fixed)

Falla unsolclic routerOS3 en el DHCP al dar IP por MAC a nodos cliente.

Notificat per: pboronat Propietari:
Prioritat: Normal Fita: Per determinar - A determinar - To be determined
Component: Web guifi.net : Unsolclic Paraules clau: unsolclic routerOS DHCP
Cc:

Descripció

Parece que el unsoclic para routerOS3 (nos falla en RB600A y RB433) tiene un error en la configuración del DHCP para los nodos a los que se da una configuración estática por MAC. Por ejemplo en la línea:

add address=10.228.130.34 mac-address=00:15:6D:C0:B6:4A client-id=Almassora2MaigConstRd1 server=dhcp-wLan/Lan

se usa dhcp-wLan/Lan, servidor que se define más tarde. Ese bloque de líneas donde se define debe ir antes del bloque de líneas add address.

Historial de canvis (1)

comment:1 Canviat Fa 9 anys per miquel.martos

  • Estat canviat de new a closed
  • Resolució establert a fixed

Corregido en el commit 732!

Nota: Vegeu TracTickets per a obtenir ajuda sobre l'ús dels tiquets.