Obert Fa 3 anys

#212 new Error // Bug

Intervencions OPEX corresponents a un supernode

Notificat per: ldalmau Propietari:
Prioritat: Normal Fita:
Component: Web guifi.net : Apadrinaments / Crowdfunding Paraules clau:
Cc:

Descripció

Estant a un supernode, a la pàgina de "despeses" no funciona el filtre al buscar les intervencions fetes a aquest supernode entre dues dates, no apareix la relació de despeses que s'espera i et redirigeix a la pàgina del supernode.

Exemple:
Intervenció (despesa) feta: https://guifi.net/ca/node/79924

Relació d'intervencions (despeses) fetes a aquest supernode: https://guifi.net/ca/node/8480/view/nodebudgets

Historial de canvis (0)

Nota: Vegeu TracTickets per a obtenir ajuda sobre l'ús dels tiquets.