Obert Fa 3 anys

Modificat per darrera vegada Fa 3 anys

#211 new Millora // Mejora // Improvement

Guifi.net des de zero. Què és Guifi.net?

Notificat per: roger.pueyo Propietari:
Prioritat: Normal Fita: Paradís dels desitjos - Paraíso de los deseos - Wishes paradise
Component: Web guifi.net : Continguts estàtics / Contenidos estáticos / Static contents Paraules clau:
Cc:

Descripció

Una de les mancances de la web, per a una persona que hi arriba de nou, és que resulta molt complicat entendre el projecte Guifi.net. La pàgina https://guifi.net/ca/que_es hauria de proporcionar la informació necessària -i actualitzada- de manera comprensible per a tothom.

Historial de canvis (4)

comment:1 Canviat Fa 3 anys per roger.pueyo

Contingut actual:

guifi.net és una xarxa de telecomunicacions.

Ningú es pot imaginar viure sense tenir accés a Internet però hi ha molts llocs on tenir accés a Internet és impossible o deficient. I car.

A guifi.net, les persones interessades promouent i inverteixen en fer una infraestructura de telecomunicacions que els garanteix un accés a Internet de qualitat a un preu just.

La xarxa guifi.net és oberta, lliure i neutral, amb un acord d'interconnexió, la Llicència Comuns XOLN.

És oberta per garantir que es conegui com està construïda, i es pugui mantenir i ampliar sense dependre d'una sola empresa. Les mateixes persones usuàries poden connectar-se a la xarxa o encarregar-ho a una empresa de la seva confiança.

És lliure perquè ningú hi posa restriccions, no es limita la velocitat perquè, al ser la xarxa de les persones usuàries, aquestes no tenen cap interès a limitar la velocitat, ni les prestacions. Això és el què els operadors tradicionals acostumen a limitar per preu.

És neutral respecte als continguts. Dins la xarxa hi pot circular qualsevol contingut que algú necessiti.

Qualsevol persona pot ser usuària de la xarxa, una infraestructura que és un bé comú.

És una xarxa híbrida que utilitza les millors tecnologies per capacitar a les persones usuàries a fer-se arribar la xarxa amb connexions de fins a 1Gbps.

L'11 de juliol de 2008 es va crear la Fundació privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral guifi.net amb l'objectiu de ser un instrument al servei de la xarxa de comuns sense alterar la forma original.

La Fundació és un operador de telecomunicacions inscrit al registre d'operadors. És una ONG de cooperació al desenvolupament i una entitat de voluntariat.

Som milers els que fem xarxa guifi.net: connectant-hi, fent instal·lacions, manteniments i aportant-hi continguts.
ens hi faltes tu!

Transformem el sector de les telecomunucacions.

comment:2 Canviat Fa 3 anys per roger.pueyo

Proposta:

Què és guifi·net?

Guifi·net és una xarxa de telecomunicacions.

És difícil imaginar la nostra vida sense tenir accés a les telecomunicacions. A dia d'avui, tanmateix, encara hi ha molts llocs on l'accés a Internet és deficient i car o, simlpement, inexistent.

A guifi·net, les persones, empreses, entitats i organitzacions interessades promouen i inverteixen en una infraestructura de comuns que els garanteix un accés a les telecomunicacions de qualitat i a un preu just. La xarxa guifi·net és oberta, lliure i neutral (XOLN) i es regeix per un acord d'interconnexió, la Llicència Comuns XOLN.

Què vol dir que guifi·net sigui una xarxa oberta, lliure i neutral?

La xarxa és oberta per saber com està construïda, com connectar-s'hi, mantenir-la i ampliar-la sense dependre d'una única empresa. Els mateixos usuaris que hi participen de la xarxa poden unir-s'hi o encarregar la instal·lació a una empresa de la seva confiança.

És lliure perquè ningú posa restriccions per connectar-s'hi o fer ús de la xarxa, més enllà de les limitacions tecnològiques o geogràfiques. Els participants no tenen cap interès en restringir la velocitat ni les prestacions. Això és el què els operadors tradicionals acostumen a limitar per preu.

Per últim, és neutral respecte als serveis i als continguts. A la xarxa hi té cabuda qualsevol servei i hi pot circular qualsevol contingut que els seus usuaris necessitin.

Qui pot utilitzar guifi·net?

Qualsevol persona, empresa, entitat o organització pot ser usuària de la xarxa i participar-hi activament. Guifi·net és una infraestructura de comuns.

Com és guifi·net tecnològicament?

És una xarxa híbrida, basada en tecnologia de fibra òptica de fins a 10 Gbps en molts dels seus enllaços troncals i en connexions per ràdio (WiFi? IEEE 802.11, WiMax? IEEE 802.16 i d'altres).

Guifi·net utilitza internament adreçament IPv4 privat, però molts dels seus nodes tenen adreçament IPv4 públic i sortida a Internet. Actualment s'està treballant en la migració a IPv6.

Què ofereix guifi·net?

La xarxa en si proporciona connectivitat entre els diferents nodes que la conformen. Sobre aquesta infraestructura els usuaris i els operadors comercials hi ofereixen serveis i continguts -gratuïts o de pagament-, el més demandat dels quals sol ser l'accés a Internet.

Guifi·net és Internet gratis?

En general, no. L'accés a Internet és un servei més dels que es poden trobar a guifi·net. Hi ha usuaris i organitzacions que ofereixen aquest servei de forma gratuïta (aplicant algun tipus de restricció com, per exemple, fent-ho a través d'un proxy o limitant l'ample de banda), però aquest no és necessàriament el cas a tot arreu, ni l'objectiu que es persegueix. Això sí, a través de guifi·net es pot obtenir accés a Internet de banda ampla a uns preus molt més raonables que a través de les operadores tradicionals, sigui mitjançant proveïdors comercials, associacions d'usuaris, etc.

Què és la Fundació guifi·net?

L'11 de juliol de 2008 es va crear la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi·net amb l'objectiu de ser un instrument al servei de la xarxa de comuns sense alterar la forma original.

La Fundació és un operador de telecomunicacions inscrit al registre d'operadors. És una ONG de cooperació al desenvolupament i una entitat de voluntariat.

Qui hi ha al darrere de guifi·nett?

Guifi·net és la xarxa de telecomunicacions, però també la comunitat de voluntaris, empreses, entitats i organitzacions que la fan possible. A cada zona on té presència la xarxa hi ha una comunitat de persones que es coordinen per tirar-la endavant i extendre-la més enllà.

Com puc participar a guifi·net?

Hi ha moltes maneres de participar-hi: fent xarxa, facilitant la instal·lació de nous nodes, interconnectant xarxes ja existents, etc. Aquesta pàgina explica algunes de les maneres de fer-ho.

A guifi·net transformem el sector de les telecomunicacions!

Codi font de Drupal:

<h1>Què és <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>?</h1>

<p><em>Guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> és una <strong>xarxa de telecomunicacions</strong>.</p>

<p>És difícil imaginar la nostra vida sense tenir accés a les telecomunicacions. A dia d'avui, tanmateix, encara hi ha molts llocs on l'accés a Internet és deficient i car o, simlpement, inexistent.<br />
<br />
A <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>, les <strong>persones, empreses, entitats i organitzacions</strong> interessades promouen i inverteixen en una <strong>infraestructura de comuns</strong> que els garanteix un <strong>accés a les telecomunicacions de qualitat i a un preu just</strong>. La xarxa <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> és <strong>oberta, </strong><strong>lliure i neutral</strong> (XOLN) i es regeix per un acord d'interconnexió, la <a href="http://guifi.net/ComunsXOLN#ComunsXOLN">Llicència Comuns XOLN</a>.</p>

<h2>Què vol dir que <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> sigui una xarxa oberta, lliure i neutral?</h2>

<p>La xarxa és <strong>oberta</strong> per saber com està construïda, com connectar-s'hi, mantenir-la i ampliar-la sense dependre d'una única empresa. Els mateixos usuaris que hi participen de la xarxa poden unir-s'hi o encarregar la instal·lació a una empresa de la seva confiança.</p>

<p>És <strong>lliure</strong> perquè ningú posa restriccions per connectar-s'hi o fer ús de la xarxa, més enllà de les limitacions tecnològiques o geogràfiques. Els participants no tenen cap interès en restringir la velocitat ni les prestacions. Això és el què els operadors tradicionals acostumen a limitar per preu.</p>

<p>Per últim, és <strong>neutral</strong> respecte als serveis i als continguts. A la xarxa hi té cabuda qualsevol servei i hi pot circular qualsevol contingut que els seus usuaris necessitin.</p>

<h2>Qui pot utilitzar <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>?</h2>

<p><strong>Qualsevol persona, empresa, entitat o organització</strong> pot ser usuària de la xarxa i participar-hi activament. <em>Guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> és una <strong>infraestructura de comuns</strong>.</p>

<h2>Com és <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> tecnològicament?</h2>

<p>És una xarxa híbrida, basada en tecnologia de fibra òptica de fins a 10 Gbps en molts dels seus enllaços troncals i en connexions per ràdio (WiFi IEEE 802.11, WiMax&nbsp;IEEE 802.16 i d'altres).</p>

<p><em>Guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> utilitza internament adreçament IPv4 privat, però molts dels seus nodes tenen adreçament IPv4 públic i sortida a Internet. Actualment s'està treballant en la migració a IPv6.</p>

<h2>Què ofereix <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>?</h2>

<p>La xarxa en si proporciona <strong>connectivitat entre els diferents nodes que la conformen</strong>. Sobre aquesta infraestructura els usuaris i els operadors comercials hi ofereixen <strong>serveis i continguts -gratuïts o de pagament-</strong>, el més demandat dels quals sol ser l'accés a Internet.</p>

<h2><em>Guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> és Internet gratis?</h2>

<p>En general, no. L'accés a Internet és un servei més dels que es poden trobar a <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>. Hi ha usuaris i organitzacions que ofereixen aquest servei de forma gratuïta (aplicant algun tipus de restricció com, per exemple, fent-ho a través d'un proxy o limitant l'ample de banda), però aquest no és necessàriament el cas a tot arreu, ni l'objectiu que es persegueix. Això sí, a través de&nbsp;<em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> es pot obtenir accés a Internet de banda ampla a uns preus molt més raonables que a través de les operadores tradicionals, sigui mitjançant proveïdors comercials, associacions d'usuaris, etc.</p>

<h2>Què és la <em>Fundació guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>?</h2>

<p>L'11 de juliol de 2008 es va crear la <strong><em><a href="http://fundacio.guifi.net/" target="_blank">Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.<span style="color:#FF0000">net</span></a></em></strong> amb l'objectiu de ser un instrument al servei de la xarxa de comuns sense alterar la forma original.</p>

<p>La Fundació és un operador de telecomunicacions inscrit al registre d'operadors. És una ONG de cooperació al desenvolupament i una entitat de voluntariat.</p>

<h2>Qui hi ha al darrere de <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>?</h2>

<p><em>Guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em> és la xarxa de telecomunicacions, però també la comunitat de voluntaris, empreses, entitats i organitzacions que la fan possible. A cada zona on té presència la xarxa hi ha una comunitat de persones que es coordinen per tirar-la endavant i extendre-la més enllà.</p>

<h2>Com puc participar a <em>guifi·<span style="color:#FF0000">net</span></em>?</h2>

<p>Hi ha moltes maneres de participar-hi: fent xarxa, facilitant la instal·lació de nous nodes, interconnectant xarxes ja existents, etc. <a href="http://guifi.net/ca/participa">Aquesta pàgina</a> explica algunes de les maneres de fer-ho.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h1 class="rtecenter">A <em>guifi.</em><span style="color:#FF0000"><em>net</em></span> transformem el sector de les telecomunicacions!</h1>

comment:3 Canviat Fa 3 anys per roger.pueyo

  • Fita Paradís dels desitjos // Paraíso de los deseos // Wishes paradise suprimit

Milestone Paradís dels desitjos Paraíso de los deseos Wishes paradise deleted

comment:4 Canviat Fa 3 anys per roger.pueyo

  • Fita establert a Paradís dels desitjos - Paraíso de los deseos - Wishes paradise
Nota: Vegeu TracTickets per a obtenir ajuda sobre l'ús dels tiquets.