Informes disponibles

Consulta personalitzada

Composeu una nova consulta de tiquets seleccionant filtres i columnes a mostrar.

Informes SQL i consultes personalitzades desades Ordena per: Identificador Títol

Accepted, Active Tickets by Owner {4}

List accepted tickets, group by ticket owner, sorted by priority.

Accepted, Active Tickets by Owner (Full Description) {5}

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

Active Tickets {1}

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.

Active Tickets by Milestone {3}

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Active Tickets by Version {2}

This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Active Tickets, Mine first {8}

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

All Tickets By Milestone (Including closed) {6}

A more complex example to show how to make advanced reports.

Disseny {12}

Firmware {10}

My Tickets {7}

This report demonstrates the use of the automatically set USER dynamic variable, replaced with the username of the logged in user when executed.

Programacio {9}

Redacció {13}

Servidors {11}

Tiquets actius (per data de creació) {15}

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.

Traducció {14}

Nota: Vegeu TracReports per a obtenir ajuda sobre l'ús i creació d'informes.