{5} Accepted, Active Tickets by Owner (Full Description) (1 coincidència)

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

xavier_nadal (1 coincidència)

Ticket Resum Component Fita Tipus Created
Description
#182 No es pot editar interficies per cable de http://guifi.net/ca/guifi/device/36614/edit Web guifi.net : Trastos / Devices Trac antic - Trac antiguo - Old Trac Error // Bug 23/11/2012

http://guifi.net/ca/guifi/device/36614/edit surt que existeixen 2 interfícies però no mostra res i si vols afegir no et deixa.


Nota: Vegeu TracReports per a obtenir ajuda sobre l'ús i creació d'informes.