Consulta personalitzada (45 coincidències)

Filtres
 
O
 
  
 
Columnes

Mostra sota cada resultat:


Resolució: fixed (39 coincidències)

Tiquet Resum Propietari Tipus Prioritat Component Creat
#26 Informacio duplicada, triplicada ... al listat de disponibilitat .... albert.sarle Error // Bug Cap // Ninguna // None Web guifi.net : Nodes 10 anys
#57 Ordenar el contador de nodes al reves albert.sarle Millora // Mejora // Improvement Cap // Ninguna // None Altres / Others 8 anys
#83 No funciona la versión pdf albert.sarle Error // Bug Normal Web guifi.net : Drupal 7 anys
#99 A les zones exportar un csv amb els proxies operatius per al plugin guifi-proxy de firefox albert.sarle Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Zones 7 anys
#48 Posició del mapa per defecte al afegir un node miquel.martos Millora // Mejora // Improvement Normal Altres / Others 8 anys
#71 Extrany comportament al mòdul guifi de Drupal en la creació d'un domini amb el sistema DNSservices i les opcions de transferència (solució inclosa). miquel.martos Error // Bug Normal Altres / Others 8 anys
#5 Amb Firefox si hi ha un error a un camp no es desplega i no es situa on hi ha l'error ramon.roca Error // Bug Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Trastos / Devices 10 anys
#6 Error al moure una radio d'un device a un altre. ramon.roca Error // Bug Normal Web guifi.net : Trastos / Devices 10 anys
#18 No es veuen grafiques de transit de les ADSL ramon.roca Error // Bug Normal Altres / Others 10 anys
#19 Create a new test environment (proves) ramon.roca Millora // Mejora // Improvement Normal Altres / Others 10 anys
#20 Problema amb les MACs de les radios. somebody Error // Bug Alta // High Web guifi.net : Trastos / Devices 10 anys
#21 Menu web, primary Links, no aten idiomes. somebody Error // Bug Normal Altres / Others 10 anys
#23 Afinar el buscador pq trobi els usuaris proxy dels nodes somebody Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Nodes 10 anys
#24 Error a l'afegir AP somebody Error // Bug Normal Web guifi.net : Trastos / Devices 10 anys
#35 Errade en l'ordre de la sintaxi somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Altres / Others 10 anys
#36 Afegir nous trastos somebody Tasca // Tarea // Task Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Trastos / Devices 10 anys
#40 guifi.net drupal: url aliases not accesible under language string somebody Error // Bug Normal Altres / Others 9 anys
#41 OperationalError: database is locked somebody Error // Bug Normal Altres / Others 9 anys
#45 Afegir nous aparells somebody Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Trastos / Devices 9 anys
#51 petit bug en el unsolclick per a RouterOS 4.9 somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Altres / Others 8 anys
#60 CNTElTussolAp2-SudEst ha perdut el rang somebody Error // Bug Normal Web guifi.net : Nodes 8 anys
#63 Aclarir que cal posar la id del propi servidor DNS al dnsservices somebody Millora // Mejora // Improvement Cap // Ninguna // None Altres / Others 8 anys
#68 Need for a /trunk dir containing actual development files in / somebody Tasca // Tarea // Task Alta // High Altres / Others 8 anys
#69 Error en la creació del host per defecte ns1 del DNSservices al mòdul guifi de Drupal (solució inclosa). somebody Error // Bug Normal Altres / Others 8 anys
#70 Error en guardar un host del DNSservices al mòdul guifi de Drupal (solució inclosa). somebody Error // Bug Normal Altres / Others 8 anys
#78 No deixa esborrar radio somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Trastos / Devices 8 anys
#92 Creant un node, perdua de zona al fer preview somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Nodes 7 anys
#7 Zona. servidors NTP. El separador coma que s'indica no funciona (conegut) Error // Bug Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Unsolclic 10 anys
#22 traceroute gràfic Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Web guifi.net : Mapes / Maps 10 anys
#25 Error la unsolclic per RO 3.x (posiblement general) Error // Bug Normal Web guifi.net : Unsolclic 10 anys
#33 Error a l'exportar usuaris d'un proxy federat OUT Error // Bug Normal Servers : Debian-Package Proxy Server 10 anys
#34 No es veuen els usuaris dels proxys Error // Bug Baixa // Baja // Low Servers : Debian-Package Proxy Server 10 anys
#37 /ip firewall nat (error) Error // Bug Normal Web guifi.net : Unsolclic 9 anys
#42 snpservices no hauria de retornar els nodes projectats Error // Bug Cap // Ninguna // None Web guifi.net : Gràfiques / Graphs 9 anys
#43 Falla unsolclic routerOS3 en el DHCP al dar IP por MAC a nodos cliente. Error // Bug Normal Web guifi.net : Unsolclic 9 anys
#53 Error en la generación de la configuración de RouterOS en Unsolclic Error // Bug Normal Web guifi.net : Unsolclic 8 anys
#62 RouterOSv4.7+ bug unsolclick parametres enrutament Error // Bug Normal Web guifi.net : Unsolclic 8 anys
#156 seleccion de trasto en dns utilizando https da error Error // Bug Normal Altres / Others 6 anys
#177 Error al instalar entorn desenvolupament Error // Bug Normal Altres / Others 6 anys

Resolució: invalid (3 coincidències)

Tiquet Resum Propietari Tipus Prioritat Component Creat
#59 "Página no encontrada" al añadir un usuario al proxy federado somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Altres / Others 8 anys
#75 Problema al crear formularis somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Altres / Others 8 anys
#87 spam somebody Error // Bug Normal Altres / Others 7 anys

Resolució: wontfix (2 coincidències)

Tiquet Resum Propietari Tipus Prioritat Component Creat
#2 Posar valors per defecte segons el model de trasto somebody Millora // Mejora // Improvement Cap // Ninguna // None Web guifi.net : Trastos / Devices 10 anys
#58 agregar nanostation 5, no crea interfaz LAN en guifi.net somebody Error // Bug Normal Web guifi.net : Trastos / Devices 8 anys

Resolució: duplicate (1 coincidència)

Tiquet Resum Propietari Tipus Prioritat Component Creat
#52 Error al unsolclic al establir el DNS somebody Error // Bug Normal Altres / Others 8 anys
Nota: Vegeu TracQuery per a obtenir ajuda sobre l'ús de consultes.