Consulta personalitzada (117 coincidències)

Filtres
 
O
 
  
 
Columnes

Mostra sota cada resultat:


Resultats (1 - 100 de 117)

1 2
Tiquet Resum Estat Propietari Tipus Prioritat Fita
#29 Ubicació dels nodes a les zones assigned agusti Millora // Mejora // Improvement Alta // High
#67 Aclarar licencias new somebody Tasca // Tarea // Task Alta // High Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#108 Apareixen gràfiques d'un altre supernode + enllaços fantasma new Error // Bug Alta // High Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#129 Documentacón confusa new Tasca // Tarea // Task Alta // High Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#131 guifi.zone.nearest A veces responde erroneamente new Error // Bug Alta // High Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#183 A l'assignació d'adreces IP no es comproven els subrangs ja reservats new Error // Bug Alta // High Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#196 no apareix un server acabat de crear a serveis new Error // Bug Alta // High Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#213 El servidor web del correu https://mail.guifi.net empra una clau efímera Diffie-Hellman massa curta assigned miquel.martos Error // Bug Alta // High
#44 Mejora en el unsolclic para el DHCP para routerOS3 new somebody Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#47 Acabar d'implementar el client enrutat new somebody Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#49 Globus Add new node Here, format coordenades new somebody Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#50 Els enllaços als firwares OpenWRT de les nanostation no funcionen new somebody Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#54 L'aplicació no assigna correctament els /30 new somebody Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#76 Permisos de administración restringidos por zonas assigned agusti Millora // Mejora // Improvement Normal
#85 Añadir campo para Jabber ID en el perfil de usuario new somebody Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#97 Assignació de IPs a nodes clients new somebody Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#98 Pestanya distàncies: afegir estat del supernode new somebody Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#100 [permisos][supernodes hibrids] modificació rangs subxarxes new somebody Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#102 mostrar/ocultar icona als articles i zones new somebody Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#121 Buscador de node new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#126 Implementar HTTPS new Tasca // Tarea // Task Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#127 Hacer funcionar XmlPullParser sin el entorno Android new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#132 guifi.zone.nearest Diseño desafortunado new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#133 CNML de las zonas contiene su descripcion new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#136 Capa guifi desplazada new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#139 La versión para imprimir muestra un enlace a otro idioma new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#142 Error al crear xarxa per a 2 host new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#154 He perdut un rang d'adreces 10.x i haig de moure un altre que no puc new guifibages Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#160 menú de la pàgina principal new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#164 gràfiques bcnosi52 new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#167 Optimizar carga de CNML new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#168 Autodetectar zona al crear nodo new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#169 Mostrar líneas de los enlaces new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#172 Actualitzacio del paquet guifi-proxy3 new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#175 2on Avis. Continuen els problemes amb les gràfiques new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#182 No es pot editar interficies per cable de http://guifi.net/ca/guifi/device/36614/edit accepted xavier_nadal Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#184 proposta de millora del zoom al mapa - guifi.net/maps new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#185 Optimizar uso de memoria en drupal-guifi new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#186 No es veu el Llistat de Llistes new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#187 LDAP a les noves llistes new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#189 Permitir otros servidores web en apache2 new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#192 Canviar l'ordre de longitud i latitud a la creació d'un node new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#194 SYMPA: No funcionen botons del mesos new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#198 Repos guifi new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#199 el formulari ajax per a escollir el proxy a usuari no funciona new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#200 put "guifi.net-i18n" and link it to transifex new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#201 paquet gràfiques saturació de peticions new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#205 tracker: filtre per zona new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#206 Aumentar a 260 metros la altura de los nodos new Error // Bug Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#207 Añadir campo "Telefono" en perfil de usuario new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#209 Poder afegir altres tipus d'entrada a les zones DNS, com ara TXT new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#210 afegir boto video al mòdul editor CKEditor new Millora // Mejora // Improvement Normal Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#211 Guifi.net des de zero. Què és Guifi.net? new Millora // Mejora // Improvement Normal Paradís dels desitjos - Paraíso de los deseos - Wishes paradise
#212 Intervencions OPEX corresponents a un supernode new Error // Bug Normal
#11 Cobertura raster fora de Catalunya new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#15 Arbre de relacions DNS dins la xarxa new somebody Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#30 Mode avançat per l'unsolclic new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#31 snmp per Sevidors new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#46 Afegir el numero de salts a la gràfica de pings new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#55 Error de traduccio i al crear zona nova new somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#56 Petició unsolclic per a trastos ubitiqui tipo N new somebody Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#61 Indicació de l'orientació dels AP en els ssid new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#65 Página de fácil acceso "Mis Nodos" y "Nodos favoritos" new somebody Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#66 Enlace "estático" en el mapa de distancia new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#73 Edició node - ajustaments del node/servidor gràfiques per defecte new somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#77 alta d'usuaris proxy la central new somebody Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#79 Problemes al crear un interface amb /30 new somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#80 bug del "band" al unsolclick amb el packet wireless_nv2 new somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#86 Menú zonas desaparece new somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#88 Problemes al borrar un interface amb !=/30 new somebody Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#89 Mostrar agrupació de nodes en funció d'algun criteri (metazones) new somebody Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#91 Actualización de los mapas de Google a la API v3 new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#106 [forums] reduïr indentació new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#107 semantica per a zones/poblacions new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#109 Actualizar skin de guifi assigned blackhold Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#110 Problemes Squid3 i LDAP new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#114 Enllaç erroni no esborrable new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#118 Afegir al wiki la documentació de l'API new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#120 HTTPS no disponible a test.guifi.net reopened Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#122 Etabliment automàtic de la zona guifi new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#123 CNML de Zones dona codi html innecesari new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#124 Cabecera de la respuesta http erronea new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#128 Funcionalidad no documentada new Tasca // Tarea // Task Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#134 Códigos de error de la API new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#135 Mis nodos new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#138 Debería proporcionar un código de error para la información extra new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#140 CNML para servicios en las zonas new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#141 Enllaços per cable a un ST1 no surten a la web del supernode new associació usuaris guifibages Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#144 Login en test.guifi.net te redirige a guifi.net (HTTPS) new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#151 Servei Proxy ample de banda de descàrrega new Tasca // Tarea // Task Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#152 Eina per a localitzar els talls en una ruta new Nova funcionalitat // Nueva funcionalidad // New functionality Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#162 procés actualitzacio dnsservices new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#163 A la pantalla de disponibilitat d'una zona no surten els servers new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#165 enllaç fantasma SFelDCAjvell new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#171 Mostrar log d'actualitzacions de llistat d'usuaris de proxy new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#174 Problemes comentaris Firefox15+MacOS new Error // Bug Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#179 Ordenar trasto de la web dels nodes per ordre d'ip new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#180 system clock, ip firewall filter new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#181 Servidor sota nòde client new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
#190 Establecer zona del nodo en función de ubicación indicada en el mapa new Millora // Mejora // Improvement Baixa // Baja // Low Trac antic - Trac antiguo - Old Trac
1 2
Nota: Vegeu TracQuery per a obtenir ajuda sobre l'ús de consultes.