Fita Trac antic - Trac antiguo - Old Trac

Completat fa 3 anys (15/07/2015 18:23:21)

9%

Nombre total de tiquets: 121 - closed: 11 - active: 110

Altres / Others

2 / 21

Android: Tools Box

0 / 2

Guifi.net Studio

0 / 3

Servers : Debian-Package DNS

0 / 2

Servers : Debian-Package Generic Server

0 / 1

Servers : Debian-Package Graph Server

1 / 3

Servers : Debian-Package Proxy Server

0 / 3

Web guifi.net : API

0 / 11

Web guifi.net : Apadrinaments / Crowdfunding

0 / 1

Web guifi.net : Drupal

0 / 8

Web guifi.net : Gràfiques / Graphs

1 / 8

Web guifi.net : Mapes / Maps

3 / 12

Web guifi.net : Nodes

3 / 18

Web guifi.net : Portada / Homepage

0 / 3

Web guifi.net : Serveis / Services

0 / 3

Web guifi.net : Trastos / Devices

0 / 6

Web guifi.net : Unsolclic

0 / 8

Web guifi.net : Zones

1 / 4

Wiki guifi.net

0 / 4

Nota: Vegeu TracRoadmap per a obtenir ajuda sobre l'ús de la planificació.