Fita Per determinar - A determinar - To be determined

No s'ha establert cap data

98%

Nombre total de tiquets: 46 - closed: 45 - active: 1

Altres / Others

20 / 20

Servers : Debian-Package Proxy Server

2 / 2

Web guifi.net : Drupal

1 / 1

Web guifi.net : Gràfiques / Graphs

1 / 1

Web guifi.net : Mapes / Maps

1 / 1

Web guifi.net : Nodes

4 / 4

Web guifi.net : Trastos / Devices

9 / 10

Web guifi.net : Unsolclic

6 / 6

Web guifi.net : Zones

1 / 1

Peticions a determinar si s'han d'incloure en qualsevol de les futures versions del mòdul guifi.net per Drupal.

Petitions for determining whether to include in any future versions of the module guifi.net for drupal.

Peticiones para determinar si han de incluir en cualquiera de las versiones futuras del módulo guifi.net para Drupal.

Nota: Vegeu TracRoadmap per a obtenir ajuda sobre l'ús de la planificació.