Fita Guifi.net Module v2

Completat fa 3 anys (15/07/2015 18:23:05)

100%

Nombre total de tiquets: 10 - closed: 10 - active: 0

Altres / Others

3 / 3

Web guifi.net : Drupal

1 / 1

Web guifi.net : Mapes / Maps

1 / 1

Web guifi.net : Nodes

1 / 1

Web guifi.net : Trastos / Devices

2 / 2

Web guifi.net : Unsolclic

2 / 2

Following the launch of the milestone "Guifi.net module migrated to Drupal6" scheduled for September 2008, the next version should include these new features and modifications.

Després del llançament del milestone "Mòdul guifi.net migrat per Drupal6" previst pel setembre de 2008, la propera versió hauria d'incloure aquestes noves funcionalitats i modificaciones.

Nota: Vegeu TracRoadmap per a obtenir ajuda sobre l'ús de la planificació.